M ILOJEVIĆ
M  E  D  I  C
Specijalistička ordinacija
za fizikalnu
medicinu i
rehabilitaciju
Milojević medic
Novi Sad
Bulevar Cara Lazara 90
tel/fax 021/6364171
mob. 064/197 22 99
Dr Momir Milojević


Web Site Hit Counters
Web Counter
Ordinacija Milojevic medic
Ordinacija Milojević medic, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 90, telefon 064/197 22 99 .  Design by Tićma   www.milojevicmedic.com
index  |  Dr Milojevic  | istorija  |  vežbe  |  preventiva  |  indikacije  |  procedure  | kontakt  |  sadržaj
Želeli bi da ukažemo na najznačajnije i najučestalija oboljenja koja se leči u našoj ordinaciji.

DEGENERATIVNA OBOLJENJA KIČME (cervikalni, torakalni, lumbalni sindrom, diskopatija, diskus hernija, radikulopatija, išialgija, spondiloza, diskartroza) odličan prikaz povezanosti kičmenog stuba sa organima

ZAPALJENJSKA OBOLJENJA (reumatski artritis, ankilozantni spondilitis, vanzglobni reumatizam, giht, sinuzitis, zapaljenja paranazalnih šupljina)

SPORTSKE POVREDE (povrede mekih tkiva, kontuzije, distorzije, luksacije, hematomi, povrede zglobne čaure, mižića i tetivnog aparata (povrede ramena, laktaručnog zgloba, šake, karlice i kuka, kolena, skočni zgloba, stopala i ahilove tetive), burzitis, tendinitis, tendovaginitis, periartritis, miofibrozitis, rupture mišića, mialgije, artralgije, spina ahilis, spina kalkanei, fascilitis plantaris, sindrom karpalnog tunela)

ZAPALJENJA TETIVNOLIGAMENTARNOG APARATA - (tendinitis, tendovaginitis, epikondilitis-teniski lakat, periartritis-bolno rame)

BOLOVI RAZLIČITE ETIOLOGIJE (migrena, neuropatija-dijabetična, kompresivne radikulopatije, bolni sindromi kičme, postoperativni bolovi, artralgije, mialgije, bolni ožiljci kože)

POSTOPERATIVNA, POSTTRAUMATSKA STANJA (povrete vrata, grudnog koša, trbuha i leđa), POSTIMOBILIZACIONA STANJA (ankiloza, artroza, sudek, cirkulatorni poremećaji, otežano zarastanje fraktura)

OŠTEĆENJA PERIFERNIH NERAVA (pareze, paralize, spastičnost kod centralnih oduzetosti)

KOREKTIVNE KINEZITERAPIJSKE VEŽBE (ravna stopala, loše držanje tela, skolioze, kifoze, prevencija kod cervikalnog, torakalnog, lumbalnog sindroma, ankiloze zglobova kao posledica dugotrajne imobilizacije)

RESPIRATORNA REHABILITACIJA (drenaža)

Višegodišnje iskustvo u lečenju fizijatrijskih oboljenja i sportskih povreda, kao i uspešna primena akupunkture kao tradicionalne istočnjačke metode lečenja, nametnulo nam je potrebu da naš sajt zauzme preventivno edukativnu ulogu kod naših, a i kod svih ostalih pacijenata, koji prepoznaju simptome svoje bolesti ili traže savete u pogledu preventive, etiologije, kliničke slike, terapije i kineziterapije fizijatrijskih bolesti i sportskih povreda od kojih boluju.